Veřejná správa a příspěvková organizace

Nabídka služeb
Pro veřejnou správu a příspěvkovou organizaci nabízíme např. posuzování projektů rekonstrukcí budov pro ověření reálného dosažení potenciálu úspor, energetické efektivity projekčního řešení a kontrolu následné realizace. Vypracováváme předprojekční studie pro rekonstrukce budov státní správy od optimalizace stavebních konstrukcí, upravujeme technický systém po volbu vhodných zdrojů energie.

Nabízíme studie proveditelnosti pro energeticky úsporná opatření na budovách státní správy, včetně variantního posouzení možností získání investiční podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Zajišťujeme komplexní řešení energetických úspor v obcích jak v oblasti staveb (zateplování se současným zvyšováním kvality vnitřního prostředí), veřejných technických systémů (osvětlení), tak na straně zdrojů energie (nasazení centrálních a decentrálních úsporných zdrojů energie) a jejich vzájemných vztahů. Zmapování energetického potenciálu je podkladem pro budoucí rozhodnutí o energetickém směřování obcí na cestě k energetické a ekonomické udržitelnosti, zvyšování zaměstnanosti, diverzifikaci energetických dodávek a nezávislosti na nečekaných změnách (legislativních, politických, přírodních).

Poskytujeme poradenství při žádostech o investiční dotace v rámci programů podpory energetických úspor (Operační program životní prostředí). Radíme v oblasti nastavení technických podmínek podpory úspor energie v budovách (zateplování, větrání se zpětným získáváním tepla, obnovitelné zdroje energie, mikrokogenerace).

Kontaktní osoba

Ing. Bohdan Víra, CSc.