Vývoj nástrojů pro optimální energetickou odezvu budov na požadavky chytré sítě a jejich dopad na energetický trh a životní prostředí

Registrační číslo: TK02010164
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2019
Ukončení: 30.06. 2022
Partneři: ČVUT Fakulta Strojní, ELPRAMO s.r.o.

Cílem projektu (do r. 2022) je vyvinout, testovat a vyhodnotit nástroje pro maximalizaci energetické flexibility budov. Konkrétně se výzkum bude zabývat vývojem nadřazeného řídicího systému pro rezidenční a kancelářské budovy. Úkolem vyvíjených nástrojů bude zajistit koordinovaný chod všech energetických systémů budov (vytápění, chlazení, větrání, stínění, místní výroba a akumulace elektrické energie aj.) tak, aby bylo dosaženo optimální energetické odezvy na budoucí požadavky tzv. chytré sítě s ohledem na komfort koncových uživatelů těchto budov. Testování nástrojů bude provedeno jak ve skutečném provozu, tak s využitím virtuálního testovacího prostředí umožňujícího analyzovat širokou škálu provozních scénářů.