Vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009975
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.05. 2017
Ukončení: 31.03. 2021
Partneři: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie výpalu lehkého keramického kameniva Liapor, lehkého granulátu z keramické hmoty. Nová technologie výpalu založená na vývoji vnitřního vybavení rotační pece a chladiče umožní efektivnější přenos tepla ze spalin přímo do vsázky v jednotlivých zónách rotační pece a v bubnovém chladiči, a tím umožní, bez negativního vlivu na stávající produkci rotační pece, zvýšit poměr výroby frakce do 4 mm velikosti zrn jako frakce s nejžádanějším sortimentem.