Vývoj pokročilé metody optimalizace mísení a chemické dávky pro procesy odvodňování kalů a flotace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020152
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Zahájení: 15.01. 2021
Ukončení: 31.12. 2022
Partneři: AMCON Europe s.r.o.

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj technologicky, koncepčně a materiálově inovativní pokročilé směšovací a chemické optimalizace, které automaticky upraví dávkování chemikálií v čistírnách odpadních vod.