Vývoj technologických zařízení

Vyvíjíme technologická zařízení budov, nezávisle ověřujeme jejich vlastnosti a optimalizujeme jejich návrh i provoz.

Aktuality

Nové zařízení změří kvalitu vnějšího prostředí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů...

Pracujeme na automatické detekci chyb při provozu technických zařízení budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí diagnostické programy, které včas zamezí zvýšení spotřeby energie a...

U nás se technologie potkávají s lidmi

Na odborné činnosti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se kromě zástupců mnoha technických profesí podílejí i...

ČVUT UCEEB představuje designový betonový mobiliář Levitee, který umožňuje instalaci inteligentních technologií

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo designovou sadu betonového městského mobiliáře Levitee s možností...

Výsledky