Výzkum a vývoj aplikací Autoservis a Plánovač směn za použití Strojového učení a Internetu věcí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024817
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Zahájení: 07.01. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: TEAS spol. s r.o.

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj aplikací Autoservis a Plánovač směn za použití strojového učení, evolučních algoritmů, samoorganizovaných systémů a IoT. Moduly a funkcionality těchto aplikací nenabízí žádný konkurenční systém v Automotive sektoru v České republice ani Evropě. Výstupem projektu bude jeden software.