Výzkum a vývoj Katalogu vozidel umožňující predikci zůstatkové ceny vozidel na základě AutoML a Image Recognition

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024988
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Miroslav Čepek, Ph.D.
Zahájení: 19.01. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Alpha Analytics s.r.o.