Výzkum a vývoj nového systému AUTOTRACER s využitím umělé inteligence a Smart global data

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026858
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Miroslav Čepek, Ph.D.
Zahájení: 01.08. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Cebia, spol. s r.o.