Výzkum a vývoj platformy umožňující skenování VIN kódu s jeho následnou digitalizací

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026872
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina Ph.D.
Zahájení: 01.08. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: Cebia, spol. s r.o.