Výzkum souvrství extenzivních zelených střech

V rámci projektu bylo realizováno 24 pokusných ploch s různými kombinacemi drenážních vrstev, substrátů a vegetace. Cílem projektu bylo zejména posouzení teplotně-vlhkostního režimu substrátů a zapojování vegetace pro jednotlivé typy souvrství v několika režimech údržby. Dále byl pravidelně sledován vývoj základních hydrofyzikálních vlastností použitých substrátů. V závěru projektu proběhlo též stručné hodnocení souvrství z ekonomického hlediska.
Vegetační střecha přiléhající k open-space a administrativní části budovy byla v roce 2021 přihlášena do soutěže Zelená střecha roku, ve které získala čestné uznání za experimentální ověření a porovnání materiálů střešního souvrství na českém trhu.