Výzkum vlivu použitelných komponent na LED čip v rámci vývoje nového LED modulu, který je určen pro náročné aplikace v chemickém průmyslu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023609
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Zahájení: 17.09. 2020
Ukončení: 31.07. 2022
Partneři: Vyrtych a.s.

Záměrem projektu je vývoj speciálního LED modulu, který plně využije potenciálu technologie LED i pro osvětlování prostor s výskytem agresivních chemických látek.