Vzdělávací workshop a závěrečný seminář projektu Inform EEB-CZ

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací workshop a závěrečný seminář projektu Inform EEB-CZ, který se bude konat dne 24. května 2022 v budově ČVUT UCEEB v Buštěhradě.

Celodenní akce je rozdělena na dva bloky. Dopolední workshop je věnován porovnání programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, odpolední část je potom zaměřena na prezentaci výsledků projektu Inform EEB-CZ a sdílení praktických zkušeností z přípravy projektu do programu Horizont Evropa.

Registrujte se zde do 20. května 2022.


[akce/EEB-CZ_pozvanka_2022-04-28_Final1024_1.jpg]