Workshop na téma oceňování přínosů opatření

27.10.2022 | IREAS, Štěpánská 16, Praha 1

Zveme Vás na půldenní workshop, který vznikl v rámci kampaně k rozšířenému dotisku úspěšné publikace Voda ve městě. Cílem je provést účastníky procesem ekonomického hodnocení opatření a seznámit je detailněji s postupem oceňování přínosů a nákladů opatření.

Na workshopu se dozvíte:

  • K čemu oceňování přínosů je a jak s ním pracovat v rámci komplexního přístupu k realizaci opatření.
  • Jaké jsou ekosystémové služby, které mohou vstupovat do ekonomického hodnocení.
  • Jak probíhá ocenění jednotlivých přínosů opatření krok po kroku.
  • Jak vyhodnotit celospolečenský ekonomický přínos opatření.
  • Jak výsledky využít a komunikovat vůči široké veřejnosti.


Velký důraz bude kladen na interaktivní zapojení všech účastníků (společné hledání přínosů a jejich hodnot včetně jejich peněžního vyjádření) a společnou diskuzi nad oceňováním opatření k hospodaření s dešťovou vodou. Každý účastník si z workshopu odnese znalosti, dovednosti a také Metodiku pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech.

Workshopem vás provedou Ing. Jan Macháč, Ph.D. a Ing. Marek Hekrle, environmentální ekonomové s bohatými zkušenostmi s oceňováním přínosů přírodě blízkých opatření a s prováděním řady dalších socio-ekonomických analýz z této oblasti.
 
Kdy: 27. října 2022 od 9:00 do cca. 13:00
Kde: Organizátory preferovaná účast je osobní v zasedacích prostorech ACADEMIA IREAS, o. p. s., Štěpánská 16, 110 00, Praha 1, ale lze se účastnit online prostřednictvím ZOOM (odkaz bude zaslán přihlášeným na vyžádání).
Cena: 1.500 Kč

Pro registraci kontaktujte Soňu Noskovou na e-mailu sona.noskova@cvut.cz . V případě dotazů k obsahu kurzu kontaktuje Jana Macháče na e-mailu machac@ieep.cz

Pozvánka ke stažení zde.