Workshop “Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry?”

Registrační číslo: 122D22200 7131
Poskytovatel: MPO ČR – Program EFEKT
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 21.06. 2017
Ukončení: 21.06. 2017

Zpracovatelé energetických posudků, auditoři či projektanti pracují při návrhu a hodnocení systémů s obnovitelnými zdroji energie s prvky jako jsou solární kolektory, tepelná čerpadla či zásobníky tepla při použití podkladů od výrobců, které obsahují parametry těchto zařízení jako výsledek laboratorní zkoušky. Nemají však často praktické zkušenosti s používáním a upravováním parametrů laboratorních zkoušek na reálné prostředí. Jednodenní workshop by měl ukázat praktické pozadí testování těchto zařízení, jak parametry používat ve výpočtech při hodnocení energeticky úsporných opatření a dosažení plánovaných úspor, jak je přepočítat na jiné podmínky návrhu, apod. Součástí workshopu bude exkurze v solární laboratoři, laboratoři tepelných čerpadel a laboratoři akumulace tepla s online sledováním zkoušek zařízení a výkladem.

Seminář byl součástí EUSEW Energy Days 2017. Sborník z akce je ke stažení zde.