Zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026305
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: KARBOX s.r.o.

Cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu. Výstupem projektu bude kontejnerové a mobilní zařízení pro využití v reálném prostředí, které vychází z laboratorních prototypů. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie.