Žárové nástřiky roštu biomasového ohniště zamezující vysokoteplotní korozi a abrazi

Registrační číslo: TK04020248
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Zbyněk Zelený
Zahájení: 02.06. 2022
Ukončení: 02.06. 2024
Partneři: SVÚM a.s., Miroslav Šamata

Za využití vysokoteplotních nástřiků proti korozi a abrazi vyvinout novou generaci mechanického roštu ohniště biomasové ORC kogenerační jednotky. Nástřiky roštu dlouhodobě odzkoušet jak v prototypové mikrokogenerační jednotce při spalování dřevní štěpky, tak také v laboratorních pecích za atmosféry a teplotě panující v biomasovém ohništi. Vyvinout technologii roštu, která bude schopna odolávat extrémním podmínkám uvnitř ohniště a zároveň umožní dlouhodobý spolehlivý provoz mechanismu roštu. Snížit náročnost výroby mechanického roštu díky možnosti využití obráběných ocelových roštnic s následným nanesením protikorozních nástřiků. Usnadnit montáž, snížit hmotnost, vůle a výrobní tolerance a v neposlední řadě i cenu mechanického roštu biomasového ohniště.