Závěrečná konference mezinárodního projektu RESINDUSTRY

26. 4. 2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Politických vězňů 931, Praha 1

Rádi bychom vás pozvali na závěrečnou konferenci mezinárodního projektu RESINDUSTRY, pořádanou ČVUT UCEEB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a INTERREG EUROPE ve středu 26. dubna 2023 od 9:00 hodin.  
 
Setkání proběhne v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Politických vězňů 931, Praha 1 za účasti zástupců partnerů projektu z Finska, Španělska, Estonska, Polska, Rakouska a z Malty, včetně zástupců z Evropské unie, platformy programu Interreg Europe. 

V rámci setkání budou prezentovány výsledky implementace 4letého projektu a dosažené změny v politice podpory financování OZE v průmyslu v partnerských regionech. 

Součástí prezentace bude také představení celého programu INTERREG, v rámci něhož projekt probíhal a byl financován.
 
Setkání se rovněž zúčastní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj z odboru Evropské územní spolupráce, kteří úzce spolupracují s platformou Interreg Europe.
 
Svou účast potvrďte přes registrační formulář.PozvankanazaverecnoukonferenciRESINDUSTRY88.jpg