Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru

Registrační číslo: TH03030230
Poskytovatel: TA ČR - Program EPSILON
Řešitel: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2021
Partneři: LIKO-S a.s., Mendelova univerzita v Brně

Cílem projektu je na základě získaných a odzkoušených vědeckých poznatků vyvinout nové výrobky pro zelené střechy a fasády, zlepšit vlastnosti substrátů a travino-bylinných směsí a zejména na příkladu průmyslového areálu kvantifikovat environmentální přínosy a současně systémově řešit koloběh užitkové vody. Tímto způsobem se přispívá k dosažení cílů v oblasti mitigace klimatické změny, hospodaření s vodou, zlepšení mikroklimatických podmínek a naplnění cílů udržitelné výstavby. Průmyslové a logistické areály na velkých plochách území nebyly dosud předmětem takto komplexně pojatého zkoumání. Uživateli výsledků budou výrobní firmy, projektanti a investoři budov. Kvantifikace environmentálních přínosů je předmětem řešení projektu, současně je kladen důraz na ekonomickou efektivnost.