Zkoušíme zelené fasády pro industriální prostory

Aktualita, 19.08.2019

V buštěhradských laboratořích Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřujeme od začátku července 2019 chování tří různých řešení obvodové stěny průmyslových halových objektů.

Cílem výzkumného projektu je zjistit, jak vrstvy rostlin, substrátu a případně další dodané vrstvy ovlivňují tepelně-vlhkostní režim obvodové stěny. Výsledky budou porovnány s daty naměřenými ve  dvou referenčních skladbách obvodové konstrukce, které se v současnosti běžně používají pro halové stavby. Dalším účelem dlouhodobého experimentu je vylepšení systému řízení závlahy zelené fasády.

Ke zkouškám je využívána klimatická místnost s kontrolovaným vnitřním prostředím, která je vybavena  automatickým systémem pro zaznamenávání údajů z testovacích polí a měřením lokálních mikroklimatických podmínek v blízkosti fasády. Obvodová stěna klimatické místnosti obsahuje šest otvorů o velikosti 3 m × 3,2 m, do kterých je možné osadit modely obvodové konstrukce v reálné velikosti. Jihozápadně orientovaná stěna je z venkovní strany vystavena působení reálných klimatických podmínek.

Pro srovnávací experiment jsou využita dvě testovací pole. V prvním z nich jsou vestavěny dva typy plechové obvodové konstrukce, jaké se dnes běžně využívají pro halové stavby. V druhém testovacím poli je umístěna skladba, v které je venkovní trapézový plech nahrazen zelenou fasádou s integrovaným systémem kapičkové závlahy. Předpěstovaná zeleň byla dodána firmou LIKO-S.