You are here

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

 head of department RP3

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., se zabývá problematikou energetických systémů a kvalitou vnitřního prostředí budov z hlediska jejich navrhování, modelování, simulace i optimalizace a interakcí systémů s budovou. 
Významně se podílel na přípravě projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí výzkumné skupiny Kvalita vnitřního prostředí a koordinuje činnost Laboratoře vnitřního prostředí, Laboratoře pokročilých nanomateriálů a Laboratoře osobních zdravotních systémů.
Je garantem a spolutvůrcem studijního programu Budovy a prostředí a mezifakultního programu Inteligentní budovy na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde je vedoucím Katedry technických zařízení budov. Pod jeho vedením bylo obhájeno 10 doktorských prací a více než 130 bakalářských a diplomových prací. Výuku obohatil organizací již 12 ti ročníků Letní školy TZB a spoluprací na mezinárodních letních školách v Řecku a Rakousku. V roce 2007, 2011 a 2013 přednášel jako hostující profesor na prestižní National University of Singapore. Přednáší též pro praxi na seminářích a kurzech a od roku 2014 je garantem Průběžného vzdělávání energetických specialistů na ČVUT. Je autorem mnoha článků v českých odborných časopisech z oboru energetické auditorství, vytápění a větrání a matematické modelování energetických systémů budov, skript a řady příspěvků na národních i mezinárodních konferencích a spoluautorem několika monografií. Pod jeho vedením vzniknul Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov. Od roku 1999 předsedou Společnosti pro techniku prostředí, členem redakčních rad časopisů „Topin“ a „Vytápění,větrání,instalace“, a mezinárodního časopisu „Energy and Buildings“. Je autorizovaným inženýrem v oborech Technika prostředí staveb a Energetické auditorství ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), členem ASHRAE (American Society of Heating, Air-conditioning and Refrigerating Engineers), zakládajícím členem a místopředsedou IBPSA - CZ (International Building Performance Simulation Association).  Od roku 2008 je též členem představenstva ČKAIT a od roku 2013 prezidentem Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA.

 

Email: karel [dot] kabele [at] uceeb [dot] cz
Phone: 224 357 104, 602 453 132