You are here

Email: karel [dot] kabele [at] uceeb [dot] cz
Phone: 224 357 104, 602 453 132

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.