You are here

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolupracuje s Univerzitou v Bavorsku

20.12.2018

Univerzitní centrum zahájilo v letošním roce projekt s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden. V rámci projektu zatím proběhly čtyři workshopy, dva na české straně, dva na německé. Připravuje se příspěvek na konferenci ORC2019. Probíhají výpočty a návrhy pro stavbu funkčního vzorku turboexpandéru. Dále probíhají přípravy pro podání společného projektu, který je cílem Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TAČR Delta2 a diskuze k bližšímu partnerství ve výzkumu a vývoje, i výuce mezi ČVUT a OTH.

Hlavní přínos projektu spočívá v zisku znalostí ohledně možností a očekávatelných parametrů malých expandérů při výrobě pomocí perspektivní technologie - 3D tisku. Výsledky projektu ukáží (primárně) vědecké komunitě klady, zápory a doporučení pro směřování dalšího vývoje při zvažování aplikace turboexpandérů pro zařízení na bázi tepelných oběhů ve velmi nízkých výkonech. Projekt také ukáže, jak pro poměrně tradiční problematiku stavby turbín mohou moderní technologie a postupy nabídnout řadu nových možností s perspektivou zrychlení vývoje, snížení ceny i dosažení rozumné účinnosti.

„Očekávaným přínosem projektu je samozřejmě také propojení a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými pracovišti. Bavorský partner má zkušenosti s návrhem turboexpandérů pro ORC s použitím tradičních technologií výroby a český partner má pak na jedné straně zkušenosti s návrhem a problematikou velkých parních turbín, na druhé straně s experimentálními a prototypovými jednotkami nejmenších výkonů využívajícími ovšem objemové expandéry,“ řekl Ing. Václav Novotný, hlavní řešitel projektu za českou stranu.

Tisková zpráva ke stažení zde.