ENERGETICKÁ RESILIENCE OBCÍ

Konání akce:

14.06.2017 - 09:00 - 16:30

Místo konání:

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

UCEEB ČVUT zve na odborný seminář, který je určen pro starosty a místostarosty měst a obcí.

V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy. 

Cílem semináře je s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od provozní ekonomiky po zajištění financování s využitím dotací a pomocí nástroje EPC, tedy financování energetických investic z úspor.

Seminář se koná v rámci EUSEW Energy Days pod záštitou E.ON Enegy a.s.

V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na e-mail sekretariat [at] uceeb [dot] cz

Program semináře:

 • 9:00 – 9:30         registrace účastníků
 • 9:30 – 9:45         ČVUT UCEEB – přivítání a představení Centra (doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel centra UCEEB)
 • 9:45 – 10:00       Smart City a ČVUT UCEEB – příklady spolupráce s obcemi (Mgr. Michal Kuzmič, koordinátor pro spolupráci s průmyslem, UCEEB)
 • 10:00 – 10:30     Jakou roli mohou hrát obecní energetické systémy v energetice zítřka? (Ing. Milan Šimoník, výkonný ředitel COGEN CZECH)
 • 10:45 – 11:15     Obec jako „resilientní“ energetický a finanční systém – jak připravit projekt (Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., zástupce odd. Energetické systémy budov UCEEB)
 • 11:15 – 11:40     Přehled moderních technologií pro zajištění energetické resilience obcí (Bc. Matěj Vykoukal, příprava projektů, laboratoř LORCA UCEEB)
 • 11:40 – 12:00     Fotovoltaika a bateriové uložiště pro zálohování elektrických potřeb (Ing. Jan Včelák, Ph.D., vedoucí odd. Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov UCEEB)
 • 13:00 – 14:30     Prohlídka UCEEB – dělení na 2 skupiny/45 min (I. okruh – prohlídka laboratoří UCEEB, II. okruh - prohlídka energetického systému UCEEB)
 • 14:45 – 15:00     Mikroelektrárny na zemní plyn – nejen náhrada CZT (Ing. Roman Mendrygal, Young4energy s.r.o., poradce)
 • 15:00 – 15:15     Spolupráce s městy v rámci projektu Smart City + nabídka FVE a teplo (Lukáš Svoboda, E.ON Energie a.s., vedoucí oblastního managementu)
 • 15:15 – 15:30     Interní a efektivní osvětlení OSAM (Luboš Jedlička, E.ON Energie a.s., Area Sales Manager, Municipalit)
 • 15:30 – 15:50     Mikroelektrárna WAVE pro Malé Žernoseky – využití biomasy k produkci tepla a elektřiny pro obecný objekt (Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.; Ing. Petr Liška, starosta Malé Žernoseky)
 • 15:50 – 16:10     Projekt mikroregionální spalovny jako řešení otázky odpadů a zásobení teplem (Ing. Petr Mydlil; Ing. Stanislav Horáček, starosta města Varnsdorf)
 • 16:10 – 16:30     Projekt FINERPOL – finanční nástroje pro financování energetických projektů (Michal Tobiáš, vědecko-výzkumný pracovník UCEEB, Mgr. Tereza Váňová McLaughlin, koordinátorka výzkumných projektů EEB-CZ) 

Pozvánka ke stažení zde.

 

 

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2017.