Energeticky efektivní budovy a smart city v Německu

Registrační číslo projektu: 122D22200 7133
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Program Efekt
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 17.10 – 28. 11. 2017

Domy s kladnou energetickou bilancí představují dlouhodobě budoucnost stavebnictví. Již dnes existují vzorové příklady, kde tento koncept funguje, a to nejen technicky, ale i ekonomicky. ČVUT UCEEB přišel s iniciativou podporovat projekty těchto staveb i v České republice, a to ve spolupráci s německou sítí Effizienzhaus Plus.

Cílem prvního workshopu bylo definovat způsob, jakým bude v budoucnu v ČR podporována výstavba domů s kladnou energetickou bilancí. Německo jako exportní ekonomika má velký zájem se uplatnit ve světě technologie, které během vývoje energeticky plusových domů vznikají, a to nejen formou přímého exportu, ale i sdílením znalostí.

S cílem seznámit českou odbornou veřejnost s problematikou plusových budov proběhly ve dnech 22. listopadu 2017 a 28. listopadu 2017 další dva workshopy „Energeticky plusové budovy“. Sešli se jak zástupci firem aktivních na českém trhu stavebnictví, tak zástupci českých ministerstev i úřadů, zástupci některých obcí a měst, sdružení, asociací a spolků.

Tyto workshopy nejen představily aktuální praxi v Německu, ale z velké části se věnovaly analýze stavu v České republice, a to jak z pohledu legislativního rámce, tak běžné stavební praxe. Zmíněny byly i možné finanční nástroje, začlenění tématu energeticky plusových domů do platformy energeticky efektivních budov a také byl na příkladech ukázán komplexní přístup při přípravě výstavby a rekonstrukcí veřejných budov.

Seminář byl součástí EUSEW Energy Days 2017. Sborník z akce je ke stažení zde.