Požární zkouška Envilop fire

Během provedených zkoušek prokázal Envilop fire požární odolnost EI(I>O) 60 DP3 a EI(I<O) 90 DP3!

Bookmark the permalink.

Comments are closed