Základní data

vykresy
Maximální prefabrikace

 • optimalizace pro automatizovanou výrobu na CNC obráběcích strojích
 • možnost montáže bez dodatečného lešení
 • řešení spár mezi panely pomocí pružných těsnění umožňuje dilatační pohyby panelů

Zavěšené uložení panelů

 • zavěšení panelů pomocí rektifikačních ocelových kotev
 • obvodový plášť nepřebírá žádné nosné funkce stavby, mezi jednotlivými panely je dilatační mezera

Progresivní materiály

 • použity materiály na bázi dřeva se speciálními vlastnostmi
 • rám panelu z vrstvených dýh s vysokou únosností
 • vnější konstrukční plášť z tenké tuhé difuzní dřevovláknité desky
 • dřevěné prvky ve styku s vnějším prostředím provedeny z bezúdržbového tepelně upraveného dřeva Thermowood
 • tepelné mosty jsou minimalizovány korkovou, aerogelovou nebo vakuovou izolací

Integrace oken

 • integrovaná dřevěná konstrukce, která umožňuje provést při pohledu z vnější strany bezrámové zasklení
 • systémová integrace vnějších žaluzií s motorovým pohonem

Integrace aktivních prvků

 • možnost integrace fotovoltaických panelů jako fasádního obkladu
 • možnost integrace podparapetní větrací jednotky s rekuperací

Technická informace Envilop je ke stažení zde.

Comments are closed