Laboratoř hydrometeorologie & hydropedologie

Hlavní aktivity laboratoře

 • Laboratoř se zaměřuje na kvantitativní popis procesů rozhodujících o mikroklimatických podmínkách a zadržení dešťové vody v městských sídlech

 • Dále laboratoř zajišťuje měření fyzikál­ ních a hydraulických vlastností člověkem vytvořených a přirozených půd, které jsou součástí staveb nebo městského prostředí.

 • Laboratoř provádí podrobný hydrome­teorologický monitoring na třech sta­bilních stanicích v areálu UCEEB ČVUT v Praze a na jedné mobilní stanici pro operativní nasazení v terénu.

Více informací:

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
hydrometeo [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Decagon WP4C (retenční schopnost pórovitých materiálů v oblasti nízkých vlhkostí)

 • Podtlakový aparát (retenční čára v blízkosti nasycení)

 • Reflektometr TDR100 (půdní vlhkost)

 • Meteostanice (2 pozemní, 1 na střeše budovy UCEEB ČVUT v Praze a 1 mobilní)

 • Zkušební plochy (2 oplocené plochy v areálu a střešní plochy UCEEB ČVUT v Praze)

Prováděná měření a hodnocení

 • Měření retenčních charakteristik, propustnosti a hydraulické vodivosti porézních materiálů

 • Měření hydrometeorologických veličin (teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, tlak vzduchu, srážková intenzita/úhrn, solární radiace, půdní vlhkost)

 • Posouzení strukturálních změn antropogenních půdních systémů v čase