Laboratoř kompozitních konstrukcí

Hlavní aktivity laboratoře

V laboratoři kompozitních konstrukcí je možné, kromě jiného, vyvíjet tyto materiály a konstrukce, včetně zkoušení jejich fyzikálních, mechanických a reologických vlastností a trvanlivosti:

 • Vysokohodnotné betony (UHPC) nevyztužené nebo vyztužené různými typy vláken

 • Konstrukční prvky z UHPC za použití textilních (TRC) výztuží

 • Kompozitní materiály využívající odpadní suroviny (recyklovaný stavební a demoliční odpad, pěnové sklo z recyklovaného skla a další) 

Více informací:

Ing. Tereza Pavlů Ph.D.
kompozit [dot] laborator [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Elektromagnetická prosévačka, pyknometry, sušárna (zkoušky kameniva)

 • Automatický Vicatův přístroj, kalorimetr, tlakový hrnec (zkoušky čerstvého betonu)

 • Žlaby s datalogerem na zkoušení smrštění betonu

 • Lis na zkoušení pevností v tlaku, tahu za ohybu a modulů pružnosti (zkoušky mechanických a deformačních vlastností)

 • Mrazící zařízení na zkoušení kameniva a cementových kompozitů a jejich odolnosti vůči zmrazování a chemickým rozmrazovacím látkám

Prováděná měření a hodnocení

 • Laboratoř provádí zkoušky vlastností kameniva do betonu

 • Dále zkouší vlastnosti čerstvého betonu a vlastnosti ztvrdlého betonu a to především mechanické a deformační vlastnosti a dále vlastnosti reologické a trvanlivost.

 • Laboratoř disponuje místností s konstantním prostředím potřebným pro skladování vzorků cementových kompozitů.