Laboratoř stavební tepelné techniky

Hlavní aktivity laboratoře

 • Měření tepelně-vlhkostních charakteristik stavebních materiálů a konstrukcí

 • Diagnostika tepelně-vlhkostního chování konstrukcí a prostor reálných staveb

 • Optimalizace návrhu stavebních konstrukcí s ohledem na vlhkostní a mikrobiologická rizika

 • Počítačové simulace přenosu tepla, vlhkosti a rizika růstu plísní

Více informací:

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.
+420 778 411 622
tepelna [dot] technika [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Velká klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem 3,0 x 3,0 x 0,6 m, teplotní rozsah -20 °C až +80 °C)

 • Malá klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem až 1,0 × 1,0 × 0,6 m, teplotní rozsah -45 °C až +180 °C)

 • Zařízení pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů HFM (Heat Flow Meter), Isomet

 • Zařízení pro měření prostupu vodních par sada skříňových vakuových eksikátorů

 • Přesné váhy Mettler Toledo a A&D

 • Snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, tepelného toku a rychlosti větru

 • Klimatická fasáda s kontrolovaným vnitřním prostředím a monitorovanými poli vystavenými přirozeným povětrnostním vlivům

Prováděná měření a hodnocení

 • Akreditovaná měření
  Stanovení tepelného odporu měřidlem tepelného toku (ČSN EN 12667), stanovení prostupu vodní páry (ČSN EN ISO 12572), stanovení vlhkosti sušením (ČSN EN ISO 12570)

 • Další měření
  Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností, nasákavosti, otevřené pórovitosti, objemové hmotnosti

 • Diagnostika staveb
  In-situ měření a analýza tepelně-vlhkostních problémů staveb

 • Počítačové simulace
  simulace přenosu tepla a vlhkosti, optimalizace návrhu stavebních konstrukcí a prostorů