Laboratoř udržitelné výstavby

Laboratoř se zabývá problematikou udržitelné výstavby v celém životním cyklu.

Nabízí nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov a urbanistických celků tak, aby splňovaly široké spektrum funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních požadavků.

Provádíme investory novostaveb a rekonstrukcí šetrných budov procesem tvorby zadání projektu.

Více informací:

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
+420 224 356 711
sustainability [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Řešené oblasti

 • koncepce šetrných budov a urbanistických celků

 • environmentální dopady stavebnictví

 • komplexní hodnocení kvality budov

 • vývoj certifikačních nástrojů a metodik

 • posuzování životního cyklu a nákladů stavebních prvků a budov

 • příprava zelených veřejných stavebních zakázek (GPP)

 • společenská zodpovědnost organizací (CSR) – poradenství v oblasti snižování environmentálních dopadů budov a technologií

 • poradenství v oblasti legislativy v energetice a životním prostředí ve stavebnictví EU

 • školení a poradenství v oblasti šetrné vý­stavby

 • oběhové hospodářství a recyklace ve stavebnictví

Přístrojové vybavení

 • software pro modelování životního cyklu (SimaPro)

 • přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů a výrobků (Ecoinvent)

 • vlastní nástroje pro hodnocení environmentálních dopadů konstrukcí a budov (SB ToolCZ aj.)