Jste zde

Email: jan [dot] spale [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5340-9120

Bc. Jan Špale

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jan Špale je studentem magisterského oboru Energetika na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde se zaměřuje na modelování organických Rankinových cyklů, termodynamický návrh a simulaci komponent zařízení s těmito tepelnými oběhy pracujících. Zkušenosti s vývojem a návrhem obnovitelných zdrojů energie sbíral na zahraničních stážích například v Miláně, Lovani nebo Ambergu. Jan Špale se od roku 2017 podílí na vývoji biomasové mikrokogenerační ORC jednotky Wave.