Jste zde

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

vedoucí výzkumného týmu Energetické systémy budov (RP2)

Jsem vedoucím týmu, který se zabývá obnovitelnými zdroji energie a decentralizovanou energetikou. Má oblast výzkumu a vývoje se soustředí především prvky solární tepelné techniky a tepelná čerpadla integrované do energetických systémů budov, případně do obálky budovy.

V roce 2015 jsme spolu s kolegy úspěšně ukončili mezinárodní projekt FP7 MacSheep, kde jsem vedl za ČVUT vývoj v oblasti fotovoltaicko-tepelného kolektoru a tepelného čerpadla s chladičem přehřátých par pro použití v kombinovaném systému vyvíjeném ve spolupráci s Regulus. 

Získané poznatky z oblasti fotovoltaicko-tepelného kolektoru dále rozvíjíme projektu TAČR TA04021195 ve spolupráci se společností Skanska (2015-2017). Ve druhém projektu TAČR TA04021243 pokračujeme ve spolupráci se společností Regulus na vývoji energeticky úsporného systému kombinujícího pokročilé tepelné čerpadlo a fotovoltaickou technologii s nízkonákladovým zemním zásobníkem.

Jsem předsedou Československé společnosti pro sluneční energii, členem dvou odborných sekcí Společnosti pro techniku prostředí (Vytápění, Alternativní zdroje energie), členem redakční rady časopisu Vytápění, větrání, instalace, členem Technické normalizační komise ÚNMZ (Ústřední vytápění, Stavební tepelná technika).

Odkaz na osobní stránku na Fakultě strojní ČVUT.

Email: tomas [dot] matuska [at] fs [dot] cvut [dot] cz
Telefon: 224 352 481, 605 570 354