Jste zde

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.

vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí

Jsem vedoucím výzkumného programu Architektura a interakce budov se životním prostředím. V rámci této pozice koordinuji spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery z ČR i zahraničí, připravuji a řídím výzkumné projekty. Odborně se zabývám environmentálními indikátory budov a posuzováním životního cyklu budov a stavebních výrobků. Na Fakultě stavební ČVUT vyučuji předmět Integrované navrhování budov. Momentálně pracuji na projektu Envilop, ve kterém jsme vyvinuli environmentálně šetrný plášť na bázi přírodních materiálů pro novostavby i rekonstrukce. Zkušenosti z Envilopu využíváme v projektu H2020 MORE-CONNECT, kde vyvíjíme prefabrikovaný systém pro masivní zateplování bytových domů. V rámci Annexu 57 Mezinárodní energetické agentury se zabývám uhlíkovou stopou budov. Při své práci vycházím ze zkušeností získaných v mezinárodních projektech a organizacích. Jsem aktivním členem International Initiative for a Sustainable Built Environment, jejíž pobočku v ČR jsem pomáhal založit. Měl jsem možnost být u zrodu České rady pro šetrné budovy. Jsem členem CENDEC a IALCCE. Koordinuji přípravu mezinárodní konference Central Europe towards Sustainable Building, která se uskuteční v červenci 2019 v Praze. 

Email: antonin [dot] lupisek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 777 215 770