Jste zde

Email: antonin [dot] lupisek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 777 215 770
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3142-2631

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.

Vedoucí výzkumného oddělení / Head of Research Department
Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader

Antonín Lupíšek v roce 2006 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavitelství a v roce 2013 zde obdržel doktorát. Mezi lety 2001 a 2005 pracoval jako odborný konzultant v oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných zdrojů (Atelier DEK, EkoWATT, vlastní živnost). Od roku 2006 působí na různých výzkumných a manažerských pozicích na ČVUT. V roce 2013 se stal odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT. Od roku 2016 zastává pozici vedoucího oddělení Architektura a životní prostředí.  Antonín se zabývá se mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelného rozvoje společnosti se zaměřením na energetiku a stavebnictví a podílí se na národních i mezinárodních výzkumných projektech.