Jste zde

Email: eliska [dot] pomyjova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6871-9423

Ing. arch. Eliška Pomyjová

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Po absolvování FA ČVUT roku 2017 Eliška spolupracovala především s Centrem pro středoevropskou architekturu a studiem MOBA na mezinárodních projektech, organizaci architektonických soutěží, architektonických a urbanistických úkolech různých měřítek. Díky této zkušenosti si uvědomila důležitost kontextu, mezioborové spolupráce a zapojení veřejnosti. Toto zjištění ji přivedlo na UCEEB, kde se společně s týmem sociálních vědců věnuje možnostem participace a ve spolupráci s odborníky s různou specializací se zabývá zkvalitněním zadávání veřejných zakázek a koncepty měst 21. století.