Jste zde

Email: ctislav [dot] fiala [at] cvut [dot] cz

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Ctislav Fiala je odborným asistentem na Fakultě stavební ČVUT v Praze a dále výzkumný pracovníkem na ČVUT UCEEB. Spolupracoval na 18 výzkumných projektech a publikoval více než 90 publikací. Specializuje se na stavební konstrukce a posuzování životního cyklu betonových konstrukcí. Působí v oblasti environmentální optimalizace betonových konstrukcí a v oblasti využití vysokohodnotných betonů v budovách a dalších konstrukcích. Strávil 3 měsíce na University of Kassel pod vedením prof. Michaela Schmidta, kde se zabýval LCA betonových konstrukcí.