Jste zde

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Vedoucí RP3

Daniel Adamovský je absolventem magisterského a doktorského programu Pozemní stavby se zaměřením na Technická zařízení budov na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na vzduchotechniku a zejména systémy zpětného získávání tepla.

V souvislosti s činností v centru UCEEB se zabývá problematikou kvality vzduchu a vnitřního prostředí v budovách. V centru UCEEB má na starosti Laboratoř vnitřního prostředí a zároveň vykonává práci vedoucího pracovní skupiny RP 3.

V oblasti TZB a vzduchotechniky vyučuje na bakalářském a magisterském studiu na fakultě stavební ČVUT v Praze.

 

Email: daniel [dot] adamovsky [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: 420 778 403 299