Jste zde

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

zástupce vedoucího RP2 

Na UCEEB dělám své vysněné povolání. Jsem leaderem týmu, který se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti technologie organického Rankinova cyklu pro nejrůznější využití. Ve své výzkumné a  vývojové práci vycházím z teoretických zkušeností získaných v doktorském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde jsem se orientoval na problematiku decentralizované energetiky. V současné době se zaměřuji zejména na komercializaci technologie ORC a rozšiřování možností spolupráce soukromých firem s vysokou školou v oblasti smluvního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou. Vycházím ze zkušeností získaných v pozici projektového manažera ve společnosti TRIGAD, s.r.o., kde jsem měl na starosti přípravu projektů a zpracování technicko-ekonomických studií modernizace technologií v teplárenství. Pro mou manažerskou praxi je důležité přesvědčení, že produktivita týmu klíčovým způsobem závisí na osobnostní kvalitě manažera. Z tohoto důvodu kladu důraz na svůj rozvoj v oblasti emoční inteligence.

Email: jakub [dot] mascuch [at] uceeb [dot] cz
Telefon: 723 552 340