Jste zde

Email: lenka [dot] ingrisova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3278-7616

Ing. Lenka Ingrišová , Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Lenka Laiblová absolvovala v roce 2014 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí. V roce 2014 absolvovala 3 měsíční stáž v Nizozemí na fakultě aplikovaných věd ZUYD University. V roce 2019 obhájila disertační práci na téma vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží. Od roku 2019 je odbornou asistentkou na katedře Konstrukcí pozemních staveb. Doktorská studia byla zaměřena na trvanlivost textilních betonů a jejich hodnocení z environmentálního hlediska metodou LCA.  Tomuto tématu a jemu příbuzným se věnuje od roku 2014 i jako vědecko-výzkumný pracovník v rámci výzkumného centra ČVUT UCEEB.