Jste zde

Email: ondrej [dot] nehasil [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 775 408 944
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9762-9256

Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Po vystudování magisterského oboru Inteligentní budovy na Fakultě Stavební, Fakultě strojní a Fakultě Elektrotechnické ČVUT pokračoval doktorským studiem. V roce 2019 obhájil disertační práci na téma Využití vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Od roku 2013 pracuje v Univerzitním centru Energeticky Efektivních Budov ČVUT jako vědecký pracovník. Mezi jeho aktivity patří:

  • Vedení experimentů a měření na VZT zařízeních
  • Další rozvoj problematiky nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla
  • Vývoj softwaru pro automatickou detekci a diagnostiku provozních chyb (AFDD) technických zařízení v budovách
  • Akreditované měření plášťů VZT jednotek podle ČSN EN 1886
  • Modelování energetického chování budov, strojů, analýzy 2D vedení tepla