Jste zde

Ing. Ondřej Zobal

vědecko-výzkumný pracovník

Hlavní oblastí mé práce je využití elektrárenského popílku do cementu a betonu v praxi. Dále se zabývám i ostatními stavebními materiály a experimentálním ověřováním jejich mechanických a materiálových vlastností.

Email: ondrej [dot] zobal [at] uceeb [dot] cz