Jste zde

Email: richard [dot] furst [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 151
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4372-5322

Ing. Richard Fürst

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Richard Fürst je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze (02/2020), kde od 03/2020 působí jako student doktorského studia na Katedře konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na ožární bezpečnost staveb a požární inženýrství. Doktorské studium se zabývá výzkumem v oblasti kompozitních amteriálů za zvýšené teploty. Od roku 2018 působí jako vědecko-výzkumný pracovník (junior) v požární laboratoři, kde se věnuje přípravě experimentů a výzkumné činnosti.