Jste zde

Email: tereza [dot] pavlu [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9681-4217

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Tereza Pavlů absolvovala v roce 2010 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, kde v roce 2015 obhájila disertační práci na téma využití recyklovaného kameniva do betonů. Práce byla zaměřena nejen na materiálový výzkum, ale měla přesah i do využitelnosti betonů s recyklovaným kamenivem v budovách a také do hodnocení souvisejících environmentálních dopadů. Od roku 2013 se tomuto výzkumu věnuje na UCEEB ČVUT v Praze. Spolu se svým týmem se snaží hledat cesty, jak efektivně využívat recyklované materiály ve stavebnictví. Spolupracuje s několika společnostmi zabývajícími se šetrnou demolicí a recyklací staveb a následným využitím získaných materiálů a konstrukčních prvků.