Jste zde

Email: Vojtech [dot] Navratil [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 773 740 080
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5974-2442

Ing. Vojtěch Navrátil

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Vystudoval Elektrotechniku na ČVUT FEL a získal inženýrský titul z Falukty biomedicínského inženýrství ČVUT. V současné chvíli je studentem doktorského studijního oboru na 1. Lékařské fakultě UK obor biomedicínská informatika.