Jste zde

Email: Tereza [dot] McLaughlin [dot] Vanova [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 356 776, +420 792 311 399

Mgr. Tereza McLaughlin Váňová

Koordinátorka pro spolupráci s průmyslem / Industrial liason officer

Tereza McLaughlin Váňová vystudovala Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd UK. Působila v Centru pro čisté technologie a životní prostředí (CSTM) na Universiteit Twente, Nizozemí a na skotské University of Strathclyde v Centru pro ohrožené děti (CELCIS). Od roku 2015 pracuje na ČVUT UCEEB. Má na starosti transfer technologií a spolupráci s průmyslem a obchodními partnery. Tereza je hlavní řešitelkou tří mezinárodních projektů programu Interreg Europe; FINERPOL se zaměřuje na finanční nástroje pro renovace budov, RESINDUSTRY podporuje implementaci obnovitelných zdrojů v průmyslu a LC DISTRICTS posiluje přechod obcí, měst a regionů k nízkouhlíkovému hospodářství.