Jste zde

Email: vera [dot] sovkova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4618-9828

Mgr. Věra Sovková, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Věra Sovková v roce 2019 dokončila doktorský obor s názvem Lékařská biofyzika na 2. LF UK. Od roku 2012 pracuje na Odd. tkáňového inženýrství na Ústavu experimentální medicíny, AV ČR. Od roku 2017 pracuje v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, ČVUT, Laboratoř pokročilých materiálů. Zabývá se in vitro testováním nosičů pro tkáňové inženýrství.