Jste zde

Email: karolina [dot] vocetkova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5664-0109

MUDr. Ing. Karolína Vocetková

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Karolína Vocetková v roce 2019 dokončila doktorský obor s názvém Lékařská biofyzika na 2. LF UK. Od roku 2012 pracuje na Odd. tkáňového inženýrství na Ústavu experimentální medicíny, AV ČR. Od roku 2013 pracuje v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, ČVUT, Laboratoř pokročilých materiálů. Zabývá se in vitro testováním nosičů pro tkáňové inženýrství.