Jste zde

Email: pavla [dot] bauerova [at] fsv [dot] cvut [dot] cz

Pavla Bauerová

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Pavla Bauerová vystudovala geochemii na PřF UK. Od roku 2016 postgraduálně studuje na ČVUT obor Materiálové inženýrství a chemie. Zabývá se charakterizací malt historických mozaik. Na ČVUT UCEEB se věnuje zejména analýze mozaikových pojiv pomocí skenovací elektronové mikroskopie.