Jste zde

Email: vera [dot] lukasova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-9608-3370

RNDr. Věra Hedvičáková, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Věra Lukášová dokončila v roce 2020 doktorský obor s názvém Vývojová a buněčná biologie na PřF UK. Od roku 2015 pracuje v Odd. Tkáňového inženýrství na Ústavu Experimentální Medicíny, AV ČR. Od roku 2017 pracuje v Univerzitním Centru Energeticky Efektivních Budov, ČVUT, Laboratoř pokročilých materiálů. Zabývá se in vitro testováním nosičů pro tkáňové inženýrství.