Jste zde

Email: Rudolf [dot] Gavlas [at] cvut [dot] cz

Rudolf Gavlas

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Rudolf Gavlas studoval na přelomu tisíciletí na FF UK logiku s doplňkem počítačová a formální lingvistika a později krátce matematiku na HU Berlin. V minulosti byl jako vedoucí technického oddělení u zrodu jedné úspěšné technologické firmy, pracoval jako specialista na technologie Sun Microsystems, systémový administrátor UNIXových systémů a programátor. Od poloviny roku 2017 na ČVUT UCEEB vyvíjí a spravuje systém pro sběr a vizualizaci dat a programuje zařízení, která tato data generují.