Jste zde

NGD – Next Generation District

Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke snížení dopadu na životní prostředí.

V rámci projektu byl k prosinci 2019 vyvinut software:

"Nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů"

Aplikace slouží pro návrh optimální ekonomiky lokální distribuční soustavy (LDS), která obsahuje nebo kam se plánuje instalace různých zdrojů a akumulací energie, jako je FVE bateriové úložiště, kogenerační jednotka nebo tepelné čerpadlo. Cílem je dle jednoho z vybraných ekonomických parametrů (NPV, ROI) optimalizovat dimenze jednak energetických zdrojů (kolik kWp FVE, jaké výkony KGJ a TČR), dále zásobníků energie (kapacita a výkon bateriového úložiště se střídači, kapacita akumulace teplé vody) a dalších parametrů LDS (např. cena distribuce el. energie zákazníkům, velikost rezervované kapacity a jističů atd.). Aplikace v případě modernizace stávajících projektů bere v potaz skutečné průběhy spotřeb objektů (teplo, plyn, elektřina) a výroby FVE. 

Autoři:

  • Jakub Mráček, NWT a.s., 20 %
  • Zdeněk Topič, NWT a.s., 20 %
  • Jiří Cigler, Feramat Cybernetics s.r.o. 17,5 %
  • Ondřej Nývlt, Feramat Cybernetics s.r.o., 17,5 %
  • Igor Kytka, UCEEB ČVUT v Praze, 7,5 %
  • Tomáš Vácha, UCEEB ČVUT v Praze, 7,5 %
  • Jan Konhefr, Konhefr Počernice s.r.o., 10 %

Technické parametry:

Jedná se o webovou aplikaci, která se tedy neinstaluje na lokální počítač, ale na server v síti a je tak dostupná odkudkoli. Na serveru je pak nainstalováno jak výpočetní jádro aplikace, tak její webový interface pro komunikaci s uživatelem. Aplikace má tedy v principu dvě části:

Výpočetní jádro napsané v jazyku Python, což je aplikace bez uživatelského interface, která je instalovaná na serveru společně s optimalizačním solverem.

Grafické uživatelské rozhraní v podobě webové aplikace, které je také instalováno naserveru. Do této webové aplikace uživatel vyplní údaje o projektu LDS, pro který chce nalézt optimální řešení. Webová aplikace má i administrativní nadstavbu (např. správa uživatelů). Optimalizační nástroj - licenci k používání optimalizačního nástroje ve formě přístupu k webové aplikaci lze zakoupit po domluvě s pověřenými osobami

Pověřené osoby:

  • Jiří Cigler (cigler [at] feramat [dot] com)
  • Jakub Mráček (jakub [dot] mracek [at] nwt [dot] cz).

Ekonomické parametry:

Cena licence na 1 rok zahrnující 3 projekty 100 000 Kč bez DPH.

Cena licence na 1 rok zahrnující 10 projektů 250 000 Kč bez DPH.

Kontaktní osoba za UCEEB ČVUT

Bc. Igor Kytka | e: igor [dot] kytka [at] cvut [dot] cz

Partneři