Optimalizační nástroj pro návrh energetických systémů budovy s využitím OZE

Pro návrh optimálního energetického systému budovy byl vytvořen optimalizační nástroj
využívající dynamickou simulaci s krátkým časovým krokem. Jedná se o multikriteriální
optimalizaci s využitím genetického algoritmu za účelem minimalizace třech hlavních kritérií –
neobnovitelná primární energie, emise CO2 a celkové náklady. Optimalizační nástroj využívá
simulační prostředí TRNSYS ve spolupráci se softwarem MATLAB. Výstupem je Paretova řada
umožňující výběr z více optimálních řešení.

Technické parametry:

Optimalizační nástroj pracuje jako nadstavba v rámci kosimulace v softwaru TRNSYS a
MATLAB. TRNSYS 17.1, MATLAB 2017
Optimalizační nástroj využívající simulačního prostředí TRNSYS ve spolupráci se softwarem
MATLAB lze zakoupit po domluvě s pověřenou osobou.

Pověřená osoba: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., tomas [dot] matuska [at] fs [dot] cvut [dot] cz (tomas [dot] matuska [at] fs [dot] cvut [dot] cz. )